Khen thưởng - Xử phạt

Tặng giấy khen: Tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Nhấp chuột để xem nội dung và tải về máy