Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH may mặc KINHSTYLE

Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH may mặc KINHSTYLE về hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện không đúng một trong các nội dung bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đối với cơ sở thuộc thẩm quyền xác nhận bản kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện nhưng không do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 2593/QĐ-XPVPHC ngày 02/07/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc