Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Mai Văn Quang

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Mai Văn Quang về hành vi: Không thực hiện các biện pháp vệ sinh trong vùng có dịch bệnh sốt xuất huyết tại ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có lăng quăng trong vỏ lốp ô tô)

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 3414/QĐ-XPVPHC ngày 15/08/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc