Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Ngô Thị Thanh Hằng về hành vi: Để nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Ngô Thị Thanh Hằng về hành vi: Để nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng.

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 1935/QĐ-XPVPHC ngày 17/05/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc