Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Quốc Hoàn

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Quốc Hoàn về hành vi: Thải, bỏ các chất, vật dụng có khả năng làm lây lan bệnh truyền nhiễm gây dịch (lu đựng nước, chậu có lăng quăng gây bệnh sốt xuất huyết)

Tài liệu liên quan: Quyết định số: 3375/QĐ-XPVPHC ngày 13/08/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc