Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Quốc Vinh

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Quốc Vinh về hành vi: Đã tổ chức mua bán, kinh doanh khoáng sản (đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình) không có nguồn gốc hợp pháp với khối lượng đất mua bán, kinh doanh là 1003

Tài liệu liên quan: Quyết định số: 5594/QĐ-XPVPHC ngày 22/11/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc