Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Thị Đu

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Thị Đu về hành vi: Là chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà xưởng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp tại số 32, 33, tờ bản đồ địa chính số 10, thửa số 03,04, tờ bản đồ số 11, KP Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu.

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 5593/QĐ-XPVPHC ngày 22/11/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc