Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Nhạn về hành vi: Để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Nhạn về hành vi: Để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 1679/QĐ-XPVPHC ngày 25/04/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc