Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Thị Mỹ Loan

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Thị Mỹ Loan về hành vi làm mất hóa đơn bán hàng do cơ quan thuế phát hành, mẫu số: 02GTTT3/001, ký hiệu: 35AH/18P

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 1243/QĐ-XPVPHC ngày 04/04/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc