Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông (bà) Bùi Ngọc Phúc

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông (bà) Bùi Ngọc Phúc về hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng đất không đúng mục đích (tự ý chuyển mục đích đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sang đất phi nông nghiệp) đối với diện tích 390 m2 thuộc một phần thửa đất số 933 tờ bản đồ số 11 xã Xuyên Mộc

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 3692/QĐ-XPVPHC ngày 22/08/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc