Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông (bà) Trần Văn Xuyên

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông (bà) Trần Văn Xuyên về hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng đất không đúng mục đích (tự ý chuyển mục đích đất nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sang ao) đối với 500 m2 tại xã Hòa Hiệp

Tài liệu liên quan: Quyết định số: 1992/QĐ-XPVPHC ngày 27/05/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc