Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với ông (bà) Đặng Thị Sỹ

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với ông (bà) Đặng Thị Sỹ về hành vi: Không đảm bảo đủ ánh sáng tại phòng hát Karaoke theo quy định

Tài liệu liên quan: Quyết định số: 4404/QĐ-XPVPHC ngày 25/09/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc