Dự Thảo Online

Dự thảo
Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc
Lĩnh vực thống kê: CNTT
Cơ quan soạn thảo: VP. HĐND&UBND Huyện
Ủy ban thẩm tra: Tư pháp
Ngày xuất bản: 17/10/2018
Số lượt xem: 194
góp ý: 2
Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định về công tác để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (AT, ANTT) bao gồm: nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; bảo đảm AT, ANTT hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cá nhân trên môi trường mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có tham gia hoạt động phát triển, ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.
Gửi góp ý cho dự thảo
Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha