Dự Thảo Online

Dự thảo
Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc
Lĩnh vực thống kê: CNTT
Cơ quan soạn thảo: VP. HĐND&UBND Huyện
Ủy ban thẩm tra: Tư pháp
Ngày xuất bản: 23/10/2018
Số lượt xem: 199
góp ý: 2
Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, bao gồm: Các Phòng, Ban, Ngành thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Gửi góp ý cho dự thảo
Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha