Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 29/06/2020
Số lượt xem: 140
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha