Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2021
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 11/06/2021
Số lượt xem: 68
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2021
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha