Dự Thảo Online

Dự thảo
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 23/12/2021
Số lượt xem: 30
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha