Lịch công tác UBND Huyện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN NGÀY 01/07/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN NGÀY 01/07/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN NGÀY 24/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN NGÀY 24/06/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN NGÀY 17/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN NGÀY 17/06/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN NGÀY 10/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN NGÀY 10/06/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN NGÀY 03/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN NGÀY 03/06/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN NGÀY 27/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN NGÀY 27/05/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN NGÀY 20/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN NGÀY 13/05/2022
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 02/05/2022 ĐẾN NGÀY 06/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 02/05/2022 ĐẾN NGÀY 06/05/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 25/04/2022 ĐẾN NGÀY 29/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 18/04/2022 ĐẾN NGÀY 22/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 11/04/2022 ĐẾN NGÀY 16/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 04/03/2022 ĐẾN NGÀY 10/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 28/03/2022 ĐẾN NGÀY 01/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 21/03/2022 ĐẾN NGÀY 25/03/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 14/03/2022 ĐẾN NGÀY 18/03/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 07/03/2022 ĐẾN NGÀY 11/03/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 28/02/2022 ĐẾN NGÀY 04/03/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 21/02/2022 ĐẾN NGÀY 25/02/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 14/02/2022 ĐẾN NGÀY 18/02/2022