Lịch công tác UBND Huyện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN NGÀY 21/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN NGÀY 21/01/2023


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 09/01/2023 ĐẾN NGÀY 13/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN NGÀY 06/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN NGÀY 06/01/2023


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN NGÀY 30/12/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN NGÀY 30/12/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 19/12/2022 ĐẾN NGÀY 23/12/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 19/12/2022 ĐẾN NGÀY 23/12/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 16/12/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 16/12/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 05/12/2022 ĐẾN NGÀY 09/12/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 05/12/2022 ĐẾN NGÀY 09/12/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN NGÀY 04/12/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN NGÀY 04/12/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN NGÀY 25/11/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN NGÀY 25/11/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 18/11/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 18/11/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN NGÀY 11/11/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN NGÀY 11/11/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 04/11/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 04/11/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 24/10/2022 ĐẾN NGÀY 28/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 24/10/2022 ĐẾN NGÀY 28/10/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 21/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 21/10/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 14/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 14/10/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 07/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 07/10/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN NGÀY 30/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN NGÀY 23/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN NGÀY 23/09/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN NGÀY 16/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN NGÀY 16/09/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN NGÀY 09/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN NGÀY 09/09/2022