Lịch công tác UBND Huyện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN NGÀY 30/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN NGÀY 23/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN NGÀY 23/09/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN NGÀY 16/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN NGÀY 16/09/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN NGÀY 09/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN NGÀY 09/09/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN NGÀY 02/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN NGÀY 02/09/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN NGÀY 26/08/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN NGÀY 26/08/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN NGÀY 19/08/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN NGÀY 19/08/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN NGÀY 12/08/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN NGÀY 12/08/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN NGÀY 05/08/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN NGÀY 05/08/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN NGÀY 30/07/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN NGÀY 30/07/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN NGÀY 22/07/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN NGÀY 22/07/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 11/07/2022 ĐẾN NGÀY 16/07/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 11/07/2022 ĐẾN NGÀY 16/07/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 04/07/2022 ĐẾN NGÀY 09/07/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 04/07/2022 ĐẾN NGÀY 09/07/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN NGÀY 01/07/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN NGÀY 01/07/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN NGÀY 24/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN NGÀY 24/06/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN NGÀY 17/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN NGÀY 17/06/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN NGÀY 10/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN NGÀY 10/06/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN NGÀY 03/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN NGÀY 03/06/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN NGÀY 27/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN NGÀY 27/05/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN NGÀY 20/05/2022