Lịch tiếp dân

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Tải lịch về máy