Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 33 HĐND Huyện

Điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa chống xuống cấp các trường học trạm y tế trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 2019-2020