Nghị quyết HĐND

Nghị quyết quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi....

Nhấp chuột để xem nội dung và tài về máy