Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 29 HĐND Huyện

Chủ trương đầu tư dự án Mương thoát nước chống ngập úng khu vực Hồ Tràm xã Phước Thuận