Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 30 HĐND Huyện

 Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TT Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030