Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 32 HĐND Huyện

Thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030