Thông tin tuyển dụng

Thông báo về nội dung ôn tập môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2017

Bấm để xem và tải Thông báo về máy file 1

Bấm để xem và tải về máy file 2

Bấm để xem và tải về máy file 3

Bấm để xem và tải về máy file 4

Bấm để xem và tải về máy file 5