Thông tin tuyển dụng

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Xuyên Mộc năm 2017

Danh sách đợt 1: Bấm để xem và tải danh sách về máy

Danh sách đợt 2: Bấm để xem và tải Danh sách về máy