Thông báo

Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử

Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử

Công an huyện Xuyên Mộc dừng cấp căn cước công dân có mã vạch từ ngày 22/01/2021 để triển khai cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Trước mắt, Công an huyện ưu tiên tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử đối với một số trường hợp cụ thể.

Vậy, Công an huyện Xuyên Mộc thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện biết để thuận tiện trong quá trình thực hiện các hoạt động của mình.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc