Thông báo

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Thông báo danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi  tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2021 (đợt 1)

Nhấp chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy