Thông báo

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin, thể lệ, giải thưởng cuộc thi:

https://ungdung-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/truyenthong/cuocthi.aspx
https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/