Thông báo

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2020

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy