Thông báo

Phòng y tế thông báo: V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Tải file về máy