Thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức UBND các xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện xuyên mộc

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức UBND các xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện xuyên mộc