Thông báo

Thông báo kết quả xét thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức các đơn vị giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2021

Nhấp chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy