Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Bổ sung dự toán năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp Huyện để mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn đợt 1 năm 2021

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy