Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Dự án Trường mầm non xã Phước thuận, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt dự toán chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, chi phí thẩm định kết quả LCNT và chi phí thẩm định HSMTGS gói thầu số 6 tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường mầm non xã Phước thuận, huyện Xuyên Mộc

 

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy