Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

gói thầu số 06 - Xây dựng và thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp khuôn viên và cung cấp thiết bị trụ sở UBND xã Bông Trang.

Phê duyệt E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu số 06 - Xây dựng và thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp khuôn viên và cung cấp thiết bị trụ sở UBND xã Bông Trang.

 

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy