Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 06 tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị thuộc công trình trường MN Hoà Hiệp 2

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy