Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt đề cương và dự toán năm 2021 cho Văn phòng huyện Xuyên Mộc để thực hiện nâng cấp hạ tầng mạng cấp huyện, xã kết nối hạ tầng WAN của tỉnh

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy