Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt dự toán gói thầu số 02: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án: trường Mầm non xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy