Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt dự toán gói thầu số 6 và dự toán gói thầu số 10 Xây lắp thuộc dự án Đường khu dân cư Láng Hàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy