Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt dự toán Mua sắm Vật tư y tế, hóa chất trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy