Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt gói thầu số 01 tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo nâng cấp 05 tuyến đường đô thị TT phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy