Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt gói thầu số 07 tư vấn kiểm toán quyết toán thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung Huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy