Thông tin tuyển dụng

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Click chuột để xem chi tiết hoặc tải về máy