Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã Bưng Riềng bổ sung năm 2018

  

Click vào đây để xem đầy đủ nội dung và tải về máy

Tải mẫu đơn đăng ký xét tuyển

Tải mẫu khai bản sơ yếu lý lịch tự thuật