Thông tin tuyển dụng

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2018 - 2019


Click vào đây để xem đầy đủ nội dung và tải về máy