Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2019-2020

Click chuột để xem chi tiết hoặc tải về máy