Thông tin tuyển dụng

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2017

Bấm để xem và tải Quyết định và danh sách trúng tuyển về máy