Thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 tại Trung tâm VH-TT&TT huyện

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm VH-TT&TT huyện Xuyên Mộc năm 2022