Thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2022