Thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả điểm phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2022

Thông báo kết quả điểm phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2022