Thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức UBND các xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức UBND các xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc