Thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2017