Thông tin tuyển dụng

Thông báo nội dung ôn tập phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện năm 2022 (Đợt 2)

Thông báo nội dung ôn tập phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện năm 2022 (Đợt 2)